Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR

Priority energetického hospodářství města Plzně

 

 • Zajištění optimální dodávky energií
 • Snižování energetické náročnosti
 • Zvyšování energetické účinnosti
 • Dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií
 • Maximální využívání kombinované výroby, podpora kogeneračních zdrojů
 • Vyvážený mix zdrojů (diverzifikace zdrojů)
 • Zajištění energetické bezpečnosti a odolnosti města
 • Rozvoj síťové infrastruktury
 • Rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí, snižování emisní zátěže
 • Propagace správného nakládání s energií ve školách i u ostatních obyvatel města

 

Aktuality:

Zpráva o stavu EHmP

Zpráva o stavu energetického hospodářství města Plzně zpracovaná na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně v září 2021analyzuje energetické…Více

Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

Do opatření 5.1 Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 byla doplněna dvě nová opatření, která mohou…Více

Energ.etické terče 2021

Již řadu let jsou pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány tzv. Energ.etické terče, tj. nástroj na podporu zkvalitňování energetického manažerství…Více

Starší aktuality

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu