Větrná energie

Větrná energie vzniká jako důsledek dopadajícího slunečního záření. Její využití je realizováno přímou přeměnou kinetické energie proudícího vzduchu na rotační enegii ve větrné elektrárně.

Využitelná rychlost větru:

spodní hranice = 5 m/s
horní hranice = 25 m/s
vrchol křivky výroby energie - při rychlostech 12 až 14 m/s

 Mapa větru

Větrná elektrárna
Možnosti využití:

 • Přeměna větru na elektrickou energii
 • přímá přeměna větru na mechanickou práci
 • Systémy nezávislé na rozvodní síti (grid-off) = autonomní 
 • systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid-on)

 
Způsob využití:

 • Malé elektrárny (do 30 kW) - ohřev teplé vody a vytápění rodinného domku.
 • Střední elektrárny (od 30 kW do 450 kW) - zásobují malé podniky, dodávka do veřejné sítě.
 • Velké elektrárny (nad 450 kW) - dodávka elektřiny do veřejné sítě.


Rozdělení motorů:

 • Vztlakový - vítr obtéká lopatky s profilem podobným letecké vrtuli (obvykle 3 listy)
 • Odporový - využívá rozdílný odpor vhodně tvarovaných těles při obtékání proudem vzduchu z opačných směrů (např. mističkový aneometr - měřič rychlosti)
 • Vrtulový - osa rotace je horizontální
 • Rotorový - osa rotace je vertikální


Typy regulace výkonu

 • Pasivní regulace Stall - rotor elektrárny má pevné listy a pro regulaci využívá odtržení proudnice vzduchu od listu rotoru při určité rychlosti větru.
 • Aktivní regulace Pitch - využívá natáčení celého listu rotoru podle okamžité rychlosti větru.

 

Zveřejněno: 27. 5. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu