Úvod Energetika ve městě

Energetika ve městě

Na území města Plzně jsou tři systémy rozvodů energií, které zajišťují většinu energetických potřeb města.

Jedná se o systém rozvodu elektrické energie provozovaný ČEZ Distribuce, a.s., systém rozvodu zemního plynu provozovaný společností RWE Energie, a.s. a soustavu centrálního zásobování teplem provozovanou Plzeňskou teplárenskou, a.s.

Podrobnější informace o prezentovaných údajích je možné také získat v mapových podkladech GIS mapového portálu města Plzně. Mapový portál města Plzně (GIS - geografický informační systém) je průvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS, který slouží ke snadné orientaci všem uživatelům. Je přístupný z hlavních stránek města jako Mapový portál.

GIS aplikaci najdete na adrese http://gis.plzen.eu/energetika/ .

Databáze GIS je zároveň zdrojem dat prezentovaných na tomto portálu. Z oblasti energetiky jsou zde k dispozici energetická zařízení (kotelny, výměníky a výrobny energie), spotřeby paliv a energií jsou tematizovány podle druhu paliv. Aktualizovány byly též vrstvy výroby elektrické energie a vrstva preferovaného způsobu vytápění. Všechny informace jsou vztaženy na urbanistické obvody (jedná se o územní členění města).

Projekt může být dále vyvíjen a rozšiřován o další grafické vrstvy a informace.

Zveřejněno: 2. 2. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu