Zemní plyn

Město Plzeň je zemním plynem zásobováno z vysokotlaké distribuční soustavy I západní zóny. Tato distribuční soustava má čtyři předávací místa z tlakové VVTL na VTL, kde společnost GasNet, s.r.o. přebírá plyn z tranzitního plynovodu od společnosti NET4GAS. Tyto stanice se nacházejí mimo území města Plzně, a to ve Sviňomazech II, v Horním Hradišti, ve Strážovicích a v Kasejovicích. Celková kapacita těchto předávacích stanic je 400 tis. m3/hod. Z nich je pak zemní plyn dopravován do Plzně přes soustavu vysokotlakých plynovodů tvořících tzv. Severní a Jižní obchvat Plzně. Koncovými body této sítě jsou vysokotlaké regulační stanice.Distribuci zemního plynu v Plzni zajišťuje akciová společnost GasNet, s.r.o. ze středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě a pomocí systému středotlakých regulačních stanic.

V současné době je na území města rozvedeno téměř 700 km plynovodů, z toho je cca 5 % vysokotlakých plynovodů, 35 % středotlakých plynovodů a 60 % nízkotlakých plynovodů a přípojek. Kapacita páteřních vysokotlakých plynovodů a vysokotlakých regulačních stanic je dostatečná. Pokrytí území města Plzně rozvody zemního plynu je 89 % (rozloha okolo 120 km2), pouze minimálně zastavěná území okrajových částí města nejsou zemním plynem zasíťovaná. Možnost připojení se na distribuční síť zemního plynu tak má cca 99 % obyvatel města Plzně.

Zveřejněno: 2. 2. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu