Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Aktuality

Energ.etické terče 2022

24. 5. 2022

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách jsou již řadu let pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány pro jednotlivé městské budovy tzv. Energ.etické terče. Účelem tohoto nástroje je poskytnout základní údaje o stavu budov z pohledu jejich tepelně technických vlastností, o energetické náročnosti objektů či o úrovni provádění energetického manažerství v rámci těchto budov. Více...

Zpráva o stavu EHmP

20. 9. 2021

Zpráva o stavu energetického hospodářství města Plzně zpracovaná na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně v září 2021analyzuje energetické… Více...

Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

26. 7. 2021

Do opatření 5.1 Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 byla doplněna dvě nová opatření, která mohou… Více...

Energ.etické terče 2021

16. 3. 2021

Již řadu let jsou pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány tzv. Energ.etické terče, tj. nástroj na podporu zkvalitňování energetického manažerství… Více...

Klíčová priorita 2 Akčního plánu k naplňování ÚEKmP

19. 2. 2021

Mezi aktivity k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 patří opatření k naplnění… Více...

Vyhodnocení plnění Akčního plánu

30. 11. 2020

Akční plán k uskutečnění záměrů Územní energetické koncepce města Plzně byl zpracován, stejně jako samotná koncepce, na období 2015 - 2040. Akční plán… Více...

Bilance energetiky města Plzně

24. 9. 2020

V září 2020 byl na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně zpracován dokument, jehož obsahem je shrnutí energetických dat za rok 2019. Více...

Nové trendy v energetice

16. 9. 2020

Po delším časovém odstupu bylo zpracováno 5. pokračování publikace Nové trendy v energetice 2020. Více...

Hodnocení energetického hospodářství budov příspěvkových organizací města

4. 5. 2020

Do sekce Energetické manažerství bylo přidáno hodnocení pomocí Energ.etického terče 2020 u budov plzeňských základních škol, mateřských škol a školních… Více...

Přístup k hospodaření energií v administrativních budovách města

2. 3. 2020

Základním předpokladem pro hospodárné nakládání s energií je zavedený systém energetického manažerství. U  administrativních budov je systém objektového… Více...

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

28. 1. 2020

Na začátku letošního roku vyšla novela č. 3/2020 Sb. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zákon stanoví práva a povinnosti fyzických… Více...

Nabytí účinnosti vyhlášky

10. 6. 2019

Dne 10. června 2019 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2019. Více...

Vyhodnocení energetického managementu administrativních budov ÚMO

6. 3. 2019

Energetický management patří k základním stavebním kamenům v oblasti šetrného a hospodárného nakládání s energiemi a prostřednictvím… Více...

Energ.etické terče MMP 2019

1. 2. 2019

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství Magistrátu města Plzně (MMP), prováděného od roku 2015 v rámci ISO 50001, byly pracovníky Odboru… Více...

Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

31. 10. 2018

Jednou z prioritních oblastí Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 je vzdělávání a osvěta… Více...

1 | 2 | 3 | 4další

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu