Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Aktuality

Bilance energetiky města Plzně

24. 9. 2020

V září 2020 byl na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně zpracován dokument, jehož obsahem je shrnutí energetických dat za rok 2019. Více...

Nové trendy v energetice

16. 9. 2020

Po delším časovém odstupu bylo zpracováno 5. pokračování publikace Nové trendy v energetice 2020. Více...

Hodnocení energetického hospodářství budov příspěvkových organizací města

4. 5. 2020

Do sekce Energetické manažerství bylo přidáno hodnocení pomocí Energ.etického terče 2020 u budov plzeňských základních škol, mateřských škol a školních… Více...

Přístup k hospodaření energií v administrativních budovách města

2. 3. 2020

Základním předpokladem pro hospodárné nakládání s energií je zavedený systém energetického manažerství. U  administrativních budov je systém objektového… Více...

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

28. 1. 2020

Na začátku letošního roku vyšla novela č. 3/2020 Sb. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zákon stanoví práva a povinnosti fyzických… Více...

Nabytí účinnosti vyhlášky

10. 6. 2019

Dne 10. června 2019 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2019. Více...

Vyhodnocení energetického managementu administrativních budov ÚMO

6. 3. 2019

Energetický management patří k základním stavebním kamenům v oblasti šetrného a hospodárného nakládání s energiemi a prostřednictvím… Více...

Energ.etické terče MMP 2019

1. 2. 2019

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství Magistrátu města Plzně (MMP), prováděného od roku 2015 v rámci ISO 50001, byly pracovníky Odboru… Více...

Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

31. 10. 2018

Jednou z prioritních oblastí Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 je vzdělávání a osvěta… Více...

Přehled elektrovozidel

3. 7. 2018

Pro potřeby organizačních složek a příspěvkových organizací města Plzně byl vytvořen přehled elektrických a hybridních vozidel dostupných na trhu… Více...

Seminář Energetické manažerství v ZŠ

22. 3. 2018

Seminář, který se uskuteční pro energetiky, správce nebo vedoucí pracovníky plzeňských základních škol, se bude konat dne 12. dubna 2018 v zasedací… Více...

Úspory energií díky systému hospodaření energií

18. 1. 2018

Energetické manažerství dle normy ČSN EN ISO 50001 bylo v budovách Magistrátu města Plzně implementováno v 2. pololetí roku 2015. Za přezkumový… Více...

Nákup úsporných spotřebičů

21. 11. 2017

Nákupem vhodných elektrospotřebičů je možné výrazně ovlivnit spotřebu elektrické energie v budově (až o desítky procent), proto je třeba jejich… Více...

Opatření Akčního plánu 1.2 - Realizace opatření doporučených v EA

25. 7. 2017

Mezi aktivity k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 patří opatření 1.2 - Realizace… Více...

Opatření Akčního plánu 1.5 - Podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou

17. 2. 2017

Jednou z aktivit k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 je opatření 1.5 - Podpora… Více...

1 | 2 | 3 | 4další

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu