Úvod Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie

Otázky efektivního využívání energie jsou spjaty s celou historií lidstva. Do popředí zájmu se však dostávají obvzláště nyní, kdy se stávají aktuálními při zabezpečování trvale udržitelného rozvoje lidstva. Omezenost světových zásob energie a nutnost ochrany životního prostředí vede k trvalému růstu cen paliv a energie. Jednou z odpovědí na tyto otázky mohou být právě alternativní zdroje energie a jejich intenzivní využívání. Mezi alternativí zdroje energie řadíme kromě obnovitelných zdrojů též netradiční zdroje energie produkované lidskou společností (např. energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly, apod.)

  

TlacitkaAZE1 TlacitkaAZE2 TlacitkaAZE3
TlacitkaAZE4 TlacitkaAZE5 TlacitkaAZE6
TlacitkaAZE7 TlacitkaAZE8 TlacitkaAZE9

  

 

  

 

  

 

Zveřejněno: 14. 3. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu