Úvod Alternativní zdroje energie Základní údaje o OZE

Základní údaje o OZE

Zdrojem energie je sluneční záření, které dopadá na naši planetu. Bez tepla a světla ze slunce by nefungovaly ani ostatní obnovitelné zdroje energie - energie větru, vody a biomasy. Dokonce i uhlíropa by neexistovali bez slunce, díky němuž mohly růst prastaré rostliny, které se v tyto suroviny proměnily.

Alternativní zdroje je možno rozdělit na:

  • Obnovitelné zdroje - energie sluneční, větrná, vodní, geotermální, biomasy, přílivu, mořských vln
  • Netradiční zdroje - kogenerační jednotky, tepelná čerpadla

 
V poslední době se do popředí zájmu stále více prosazují hlediska ochrany životního prostředí. Již v roce 1999 se Česká republika přihlásila k celosvětovému programu čistší produkce. Trvale udržitelný přístup by měl směřovat k co největšímu snížení čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů energie.  Jedním z předpokladů trvale udržitelného rozvoje je využívání obnovitelných zdrojů energie.

Na podporu prosazování a naplňování cílů Územní energetické koncepce města Plzně byla zpracována příručka ALTENZ, která má za cíl informovat občany, podnikatele a organizace působící na území města o možných aktivitách přispívajících ke zlepšení životního prostředí ve městě, a také o možnostech financování těchto aktivit.

Energie z obnovitelných zdrojů může být:

  •  Sluneční energie
  •  Větrná energie
  •  Vodní energie
  •  Biomasa
  •  Geotermální energie
Zveřejněno: 27. 5. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu