Dotace na OZE

Dotace na instalaci zařízení využívající obnovitelné zdroje poskytovalo město Plzeň v období let 2004 - 2009. V současné době je poskytování dotací zastaveno.

V oblasti energetiky poskytuje město Plzeň od roku 2010 dotace na systémovou podporu přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způsoby vytápění a přípravy teplé vody (při fyzické likvidaci uhelných topenišť). Tyto dotace vyřizuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Zveřejněno: 27. 5. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu