Úvod O nás

O nás

Kdo jsme

Specializované pracoviště zabývající se energetikou ve městě začleněné do Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně. 

Kde nás najdete

Magistrát města Plzně
Palackého nám. 6
3. patro, kancelář č. 305

 mapa3

Naše činnost

  • komplexní výkon samosprávných činností v oblasti energetiky,
  • činnost městského energetika,
  • zpracování koncepčních materiálů, metodicko-organizační práce a příprava vyhlášek města a usnesení Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně pro danou oblast,
  • odborné konzultace, vyjádření a stanoviska v oblasti energetiky pro odbory Magistrátu města Plzně, městské obvody, organizace zřízené městem Plzní a pro veřejnost
  • trvalý dohled nad energetickým hospodařením organizačních složek města a provádění rozborů vývoje spotřeb energií
  • spolupráce při tvorbě technické, cenové a digitální mapy města Plzně,
  • příprava projektů ekologické výchovy občanů se zaměřením na řízenou oblast,
Zveřejněno: 2. 2. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu