Úvod Legislativa

Legislativa

Nová česká legislativa v energetice se začala utvářet v roce 2000. Jedná se především o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon    č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) . Na tyto zákony navázala řada vyhlášek a nařízení vlády, jejichž aktuální přehled je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  S energetickým hospodářstvím úzce souvisí také zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané Ministerstvem životního prostředí.  Z těchto právních předpisů vychází vyhláška statutárního města Plzně č. 13/2002 ve znění vyhlášky č. 9/2003, vyhlášky č. 5/2008 a vyhlášky č. 1/2016 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně.

Úplné znění výše uvedených právních předpisů lze nalézt ve Sbírce předpisů ČR nebo na internetových stránkách příslušných ministerstev - viz kapitola UŽITEČNÉ ODKAZY.

 

§ Přehled českých právních předpisů v oblasti energetiky  (pdf, 60 kB)

§ Předpisy EU  

§ Vyhláška statutárního města Plzně k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně (doc, 29 kB)

                       -  vyhl. č. 13/2002 ve znění vyhl. č. 9/2003, vyhl. č. 5/2008 a vyhl. č. 1/2016

                       -  vyhl. č. 1/2019 zrušovaci

 

Zveřejněno: 2. 2. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu