Úvod Energetické manažerství Náplň EM Náplň energetického manažerství

Náplň energetického manažerství

Model energetického manažerství musí být založen na neustálém zlepšování efektivnosti energetického hospodaření. Vždy je třeba určit zodpovědnou osobu (energetického manažera), která v součinnosti s týmem spolupracovníků zajistí provádění činností a aktivit potřebných pro efektivní nakládání s energií. každodenní postupy lze shrnou jako: Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej. Pro naplánování a stanovení cílů, terých chceme dosáhnou je třeba provádět přezkoumání spotřeby energie a stanovení výchozího stavu, ukazatelů energetické náročnosti, atd. Následně je nutné pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat klíčové charakteristiky činností, které ovlivňují energetickou náročnost, tyto následně vyhodnocovat a v případě potřeby provádět opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému energetického managementu.

Konkrétně je třeba provádět zejména:

 • měření spotřeby energie,
 • stanovení potenciálu úspor energie,
 • realizace opatření,
 • vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
 • porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
 • aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města a akčních plánů k energetickému plánu města.

   

  Schéma systému EM

   

   

Zveřejněno: 7. 6. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu