Úvod Energetické manažerství Náplň EM Základní informace k EM

Základní informace k EM

Město Plzeň má vypracovánu územní energetickou koncepci již od roku 2002. Tato je pravidelně vyhodnocována a v případě potřeby též aktualizována.Výstupy Územní energetické koncepce města Plzně jsou zapracovány v Územním plánu města Plzně.

V budovách a zařízení v majetku města Plzně je energetické manažerství postupně zaváděno již od roku 2000 a tato snaha přináší své pozitivní výsledky. Na podporu zavádění a propvádění energetického manažerství v prostředí města Plzně je vytvářen celý soubor dokumentů a nástrojů. Důležité informace, vyhodnovení a  podpůrné dokumenty k této problematice jsou součástí tohoto webu.

Základní informace k zavedení energetického manažerství:

           

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

Pro vytváření systému a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti byla v lednu 2012 vydána mezinárodní norma ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií.

Zveřejněno: 7. 6. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu