Úvod Energetické manažerství Nákup a výroba energie

Nákup a výroba energie

Město Plzeň pro své odběry nákupuje elektrickou energii od r. 2011 centrálně. Toto administrativně zajišťuje Odbor vnitřní správy Magistrátu města Plzně, oddělení nákupu a vnitřní správy - kontakt: Bc. Zdeňka Němcová, tel. 37 803 2430.

Obdobně je od r. 2013 centrálně nakupován též zemní plyn. 

Podrobné informace o nákupu a výrobě energie jsou na stránkách Energetického regulačního úřadu. Zde lze nalézt též seznamy dodavatelů energie, kteří obdrželi licenci na prodej energie, a kalkulátor ceny elektrické energie pro porovnání různých dodavatelů či kalkulátor pro optimalizaci rezervované kapacity zemního plynu.

     

Zveřejněno: 14. 6. 2013, Vaňková Ladislava , Ing.

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu