Úvod Koncepční dokumenty Akční plány

Akční plány

Programy k uskutečnění ÚEKmP:

K uskutečnění záměrů územní energetické koncepce je nutné iniciovat některé aktivity zejména v oblasti informovanosti, v oblasti ekonomické (především formou dotací) a tam, kde to zákony dovolují, i v oblasti legislativní. Realizace akčních plánů je nutná z hlediska dosažení udržitelného rozvoje, zejména v oblastech, kde je třeba realizovat nové trendy a záměry, které jsou přínosem pro město. K naplňování Územní energetické koncepce města Plzně byl zpracován programový dokument Akční plán na období 2015 - 2040.

Akční plán - programový dokument 
(pdf, 385 kB)

Vyhodnocení plnění Akčního plánu 2020 
(pdf 759 kB)

Dílčí opatření k naplňování ÚEKmP (konkrétní aktivity):

 Akční plán - Opatření 1.1 Realizace Programu snižování energetické náročnosti v budovách města Plzně - Strategie energeticky vědomé modernizace budov

 Akční plán - Opatření 1.2 Realizace opatření doporučených v EA

  • text (pdf, 524 kB)
  • příloha 1 (xlsx, 309 kB)  
  • příloha 2 - Dosud nerealizovaná opatření z EA (xlsx, 31 kB)  ...... přístupné po přihlášení do interní sekce
  • příloha 3 - Přehled doporučených opatření z EA (xlsx, 615 kB)  ...... přístupné po přihlášení do interní sekce 

 Akční plán - Opatření 1.3 Zdokonalování systému energetického řízení v objektech města Plzně

Akční plán - Opatření 1.5 Podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou

 Akční plán - Opatření 1.6 Úspory energie a ekologizace v dopravě zabezpečované městem Plzní 

Akční plán - Opatření 1.7 Nákup úsporných elektrospotřebičů na nákladově optimální úrovni

 Akční plán - Opatření 2.1 Prosazování záměrů Územní energetické koncepce města Plzně

  • text (pdf, 247 kB)

Akční plán - Opatření 2.2 Přeměna zdrojů a topných systémů spalujících tuhá / kapalná paliva 

  • text (pdf, 238 kB)

Akční plán - Opatření 2.3 Podpora energetického využívání odpadůa 

  • text (pdf, 225 kB)

Akční plán - Opatření 2.4 Snižování negativních dopadů energetiky na životní prostředí města

  • text (pdf, 668 kB)

 Akční plán - Opatření 5.1 Plzeň příkladem

  • text (pdf, 2212 kB)
Zveřejněno: 14. 3. 2010, Kolářík Radek

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu