Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Realizace energeticky úsporných opatření

Do příkladů realizací byly vybrány reprezentativní vzorky budov pro určitý přístup k dané problematice, neboť jednotliví správci, jimž jsou budovy ve vlastnictví města svěřeny do užívání, mají různé technické a finanční možnosti. Podobným způsobem, jako u těchto příkladů, byla zpravidla realizace energeticky úsporných opatření prováděna ve více objektech. Jednotlivé příklady popisují různé typy realizovaných energeticky úsporných opatření, od dílčích opatření až po komplexní rekonstrukce budov. Pro dlouhodobé udržení minimální spotřeby energie je nutnou podmínkou zajištění řádné údržby budov a zařízení a provádění energetického manažerství. Vyhodnocení přínosů jednotlivých opatření bývá obtížné, protože u budov je zpravidla prováděno více různých druhů opatření od organizačních až po investiční akce (různé nástavby či přístavby), často dochází i ke změně ve způsobu využívání budov. U jednotlivých příkladů je proto uveden celkový vývoj energie (všech nakupovaných forem energie po přepočtu na GJ), který zohledňuje i změny v používaných formách energie. Pro vyhodnocování vývoje spotřeby tepla na vytápění je důležité provádění přepočtů na srovnatelné klimatické podmínky, k čemuž je využívána tzv. denostupňová metoda.

  PŘEHLED POPSANÝCH PŘÍKLADŮ: 

1)      Komplexní rekonstrukce se zateplením
2)      Půdní vestavba
3)      Koncepční přístup k hospodaření s energií
4)      Regulace vytápění a dílčí úsporná opatření
5)      Regulátor elektrického napětí
6)      Změna způsobu vytápění
7)      Nástavba a zateplení střech
8)      Elektromobilita
9)      Osazení automatizačních prvků na elektrické obvody
10)      Výměna oběhových čerpadel
11)      Programovatelná regulace vytápění
12)      Nucené větrání s rekuperací
13)      Automatická regulace a měření spotřeb energií a vody
14)      Instalace úsporných sprchových hlavic
15)      Instalace teplovodních kolektorů
16)      Instalace FV panelů
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu