Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Dům a energie

K provozu každého domu je zapotřebí energie. Množství této energie určuje tvar a poloha domu, ale i půdorys a uspořádání prostoru mají podstatný vliv na spotřebu energie. V této souvislosti nelze zapomínat ani na způsob užívání objektu, tedy vliv uživatele domu. Současné tendence směřují ke stále většímu snižování energetické náročnosti budov. Podstatně snazší je vybudovat zcela nový objekt navržený podle určitých zásad a využívající nejmodernější materiály, ale i v již postaveném domě lze, při provedení jistých úprav, výrazně omezovat spotřebu energie. Na příkladě modelového rodinného domu ukážeme, co všechno ovlivňuje spotřebu energie a jakými opatřeními lze ušetřit nezanedbatelnou částku peněz.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu