Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Větrná energie

Větrná energie vzniká jako důsledek dopadajícího slunečního záření. Její využití je realizováno přímou přeměnou kinetické energie proudícího vzduchu na rotační enegii ve větrné elektrárně.

Využitelná rychlost větru:

spodní hranice = 5 m/s
horní hranice = 25 m/s
vrchol křivky výroby energie - při rychlostech 12 až 14 m/s

 Mapa větru

Větrná elektrárna
Možnosti využití:

 • Přeměna větru na elektrickou energii
 • přímá přeměna větru na mechanickou práci
 • Systémy nezávislé na rozvodní síti (grid-off) = autonomní 
 • systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid-on)

 
Způsob využití:

 • Malé elektrárny (do 30 kW) - ohřev teplé vody a vytápění rodinného domku.
 • Střední elektrárny (od 30 kW do 450 kW) - zásobují malé podniky, dodávka do veřejné sítě.
 • Velké elektrárny (nad 450 kW) - dodávka elektřiny do veřejné sítě.


Rozdělení motorů:

 • Vztlakový - vítr obtéká lopatky s profilem podobným letecké vrtuli (obvykle 3 listy)
 • Odporový - využívá rozdílný odpor vhodně tvarovaných těles při obtékání proudem vzduchu z opačných směrů (např. mističkový aneometr - měřič rychlosti)
 • Vrtulový - osa rotace je horizontální
 • Rotorový - osa rotace je vertikální


Typy regulace výkonu

 • Pasivní regulace Stall - rotor elektrárny má pevné listy a pro regulaci využívá odtržení proudnice vzduchu od listu rotoru při určité rychlosti větru.
 • Aktivní regulace Pitch - využívá natáčení celého listu rotoru podle okamžité rychlosti větru.

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu