Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Dotace na OZE

Dotace na instalaci zařízení využívající obnovitelné zdroje poskytovalo město Plzeň v období let 2004 - 2009. V současné době je poskytování dotací zastaveno.

V oblasti energetiky poskytuje město Plzeň od roku 2010 dotace na systémovou podporu přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způsoby vytápění a přípravy teplé vody (při fyzické likvidaci uhelných topenišť). Tyto dotace vyřizuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu