Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Alternativní zdroje energie

Otázky efektivního využívání energie jsou spjaty s celou historií lidstva. Do popředí zájmu se však dostávají obvzláště nyní, kdy se stávají aktuálními při zabezpečování trvale udržitelného rozvoje lidstva. Omezenost světových zásob energie a nutnost ochrany životního prostředí vede k trvalému růstu cen paliv a energie. Jednou z odpovědí na tyto otázky mohou být právě alternativní zdroje energie a jejich intenzivní využívání. Mezi alternativí zdroje energie řadíme kromě obnovitelných zdrojů též netradiční zdroje energie produkované lidskou společností (např. energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly, apod.)

  

 

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu