Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energetické info

Jedná se o informace od městského energetika, které jsou nepravidelně rozesílány elektronickou poštou energetikům městských organizací, správcům budov a vedoucím organizačních složek a příspěvkových organizací města Plzně.

Úplné znění níže uvedených dokumentů lze nalézt ve složce Interní informace - Energetické info - archiv.

ENERGETICKÉ INFO Č. 27 (ze dne 17. 10. 2014)

 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Nabídka termovizního snímkování
 • Nabídka zapůjčení měřidel teploty a koncentrace CO2
 • Možnost zajištění nového energetického auditu k přípravě žádostí o dotaci na komplexní zateplení


ENERGETICKÉ INFO č.26  (ze dne 5. 8. 2013)

 • Změna vyhlášek k problematice kontrol kotlů a klimatizací


ENERGETICKÉ INFO č.25  (ze dne 16. 5. 2013)

 • Povinnosti ze zákona o hospodaření energie
 • Pořizování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města


ENERGETICKÉ INFO č.24  (ze dne 18. 10. 2012)

 • Novela zákona o hospodaření energie
 • Kontrola klimatizací a kotlů
 • Možnost zapůjčení přístroje na měření koncentrace CO2


ENERGETICKÉ INFO č.23  (ze dne 11. 2. 2011)

 • Energetická navigace


ENERGETICKÉ INFO č.22  (ze dne 17. 12. 2010)

 • Ceny elektrické energie pro rok 2011
 • Optimalizace elektroodběrů


ENERGETICKÉ INFO č.21  (ze dne 30. 7. 2010)

 • Možnost snížení nákladů na ZP (ZEMNÍ PLYN - CENÍK MALOODBĚR ČEZ )
 • Přístup k interním informacím


ENERGETICKÉ INFO č.20  (ze dne 9. 3. 2010)

 • Energetické školení zaměstnanců (OBSAH ŠKOLENÍ)
 • Strategie energeticky vědomé modernizace budovy (VZOROVÁ STRATEGIE)


ENERGETICKÉ INFO č.19  (ze dne 25. 9. 2009)

 • Změna začlenění pracoviště městského energetika
 • Otevírání trhu s plynem
 • Povinnosti vyplývající ze zákona o hospodaření energií
 • Střešní burza na FV instalace
 • Úsporná opatření v osvětlení


ENERGETICKÉ INFO č.18  (ze dne 23. 2. 2009)

 • Nabídka na dodávku silové elektřiny
 • PŘÍLOHA č.1 - Bicorn - ceník pro domácnosti 2009
 • PŘÍLOHA č.2 - Bicorn - ceník pro podnikatele 2009 
 • PŘÍLOHA č.3 - GSM 400 A 
 • PŘÍLOHA č.4 - GSM 400 B
 • PŘÍLOHA č.5 - GSM GATE-9-VZ-1000


ENERGETICKÉ INFO č.17  (ze dne 2. 2. 2009)

 • Nabídka firmy ČEZ - fixace ceny na r. 2010


ENERGETICKÉ INFO č.16  (ze dne 9. 1. 2009)

 • Zateplování budov s dotací
 • Hlášení spotřeb a nákladů za energie za r. 2008


ENERGETICKÉ INFO č.15  (ze dne 19. 12. 2008)

 • Audit elektroodběrů
 • Nabídka firmy ČEZ - zmrazení ceny na r. 2010


ENERGETICKÉ INFO č.14  (ze dne 20. 10. 2008)

 • Audit elektroodběrů
 • Sešítek malého energetika "Koumák ENERG.ETIK ..."
 • Zájem firmy ELICON o instalaci fotovoltaických elektráren


ENERGETICKÉ INFO č.13  (ze dne 1. 7. 2008)

 • Vývoj spotřeb energií ve sledovaných budovách
 • PŘÍLOHA č.1 - přehled spotřeb energií
 • Aaudit elektroodběrů


ENERGETICKÉ INFO č.12  (ze dne 30. 4. 2008)

 • Levnější elektřina
 • Střechy pro solární elektrárny
 • Vdělávání dětí a mládeže


ENERGETICKÉ INFO č.11  (ze dne 18. 12. 2007)

 • Pořízení průkazů energetické náročnosti budov
 • Dotace na realizaci energeticky úsporných opatření
 • Vzdělávání dětí a mládeže


ENERGETICKÉ INFO č.10  (ze dne 6. 8. 2007)

 • Projekt levnější elektřina
 • Vývoj spotřeb energií ve sledovaných budovách města
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • PŘÍLOHA č.1 - Přehled odběrů elektrické energie 
 • PŘÍLOHA č.2 - Vývoj spotřeby energie v jednotlivých objektech 
 • PŘÍLOHA č.3 - Formulář pro nahlášení základních údajů pro pořízení průkazu energetické náročnosti budovy


ENERGETICKÉ INFO č.9  (ze dne 19. 12. 2006)

 • Program snižování energetické náročnosti II. etapa - financování akcí
 • Projekt levnější elektřina
 • Ceníky ČEZ a ZČP na rok 2007


ENERGETICKÉ INFO č.8  (ze dne 6. 9. 2006)

 • Energetické prohlídky budov


ENERGETICKÉ INFO č.7  (ze dne 9. 5. 2006)

 • Vývoj spotřeb energií
 • PŘÍLOHA č.1 - INFORMATIVNÍ ZPRÁVA PRO RMP


ENERGETICKÉ INFO č.6  (ze dne 21. 11. 2005)

 • Program snižování energetické náročnosti - II. etapa
 • PŘÍLOHA č.1 - TEXT DOKUMENTU


ENERGETICKÉ INFO č.5  (ze dne  7. 9. 2005)

 • Změny na trhu s elektřinou
 • Novela zákona o hospodaření energií


ENERGETICKÉ INFO č.4  (ze dne 31. 5. 2005)

 • Plnění Programu snižování energetické náročnosti
 • PŘÍLOHA č.1 - VÝVOJ SPOTŘEB


ENERGETICKÉ INFO č.3  (ze dne 9. 5. 2005)

 • Spolupráce s PDT


ENERGETICKÉ INFO č.2  (ze dne 21. 1. 2005)

 • Novela energetického zákona
 • Společné stanovisko MPO, ERÚ a SEI (k dodávkám elektřiny)


ENERGETICKÉ INFO č.1  (ze dne 12. 1. 2005)

 • Internetové stránky
 • Sledování spotřeb energií
 • Klimatické údaje
 • Změny v legislativě
 • Vzdělávací CD-ROM
 • PŘÍLOHA č.1 - KLIMA
 • PŘÍLOHA č.2 - SEN - ŠKOLY
 • PŘÍLOHA č.3 - VÝVOJ SPOTŘEB

 

 

 

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu