Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Kyselý déšť

Organické látky obsahující síru se při spalování oxidují na oxid siřičitý SO2 (jedná se zejména o uhlí). Okolo 90 % tohoto oxidu je unášeno spolu se spalinami komínem do ovzduší, kde z něj působením vlhkosti a slunečního záření vzniká kyselina sírová, která v podobě kyselých dešťů překyseluje půdu, snižuje možnost přísunu živných látek do listů a jehliček stromů, což vede k odumírání…

předchozí 1 2 3

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu