Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Anergie

Anergie je energie nepřeměnitelná na jiný druh energie. Jedná se vlastně o vnitřní energie okolí.

Anihilace

Setká-li se částice s antičásticí, dojde k anihilaci, při které se uvolní jejich klidová energie a změní se v příslušné množství záření. Využití klidové energie je až 100 %.

Anion

Záporně nabitý anion (Cl-, S2-, F-), vznikne, když elektricky neutrální atom získá ionizací elektron. Anion se pohybuje ke kladně nabité elektrodě (anodě). Aniony na anodě ztrácejí elektron - oxidují se

Anoda

Anoda je kladná elektroda. Při elektrochemických procesech přitahuje iony se záporným nábojem - aniony.

Antičástice

Každá částice má svoji antičástici, která je vlastně jejím “zrcadlovitým“ obrazem. Tak například elektron má antičástici pozitron, který má stejnou hmotnost, ale opačný (kladný) elektrický náboj. Setká-li se částice s antičásticí, navzájem zanikají za uvolnění příslušného množství energie (viz anihilace).

Armatura

Technické příslušenství některých strojů a zařízení zajišťující jejich správnou činnost, obsluhu, kontrolu a ochranu. Jedná se o rozličné ventily, šupátka, vzdušníky a podobně.

Atmosférický fluidní kotel

Fluidní kotel, v němž fluidní vrstva cirkuluje mezi vlastním spalovacím prostorem a vně umístěným cyklonovým odlučovačem.

Atom

Atom je nejmenší, dále nedělitelná, část chemického prvku, která je schopná vstoupit do chemické reakce. Atom se skládá z malého jádra a elektronového obalu. Jádro atomu je tvořeno protony a neutrony, elektronový obal elektrony.

Atomové číslo Z

Atomové číslo je pořadové číslo v periodické soustavě prvků. Udává počet protonů v jádře atomu.

předchozí 1 2

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu