Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Strategie energeticky vědomé modernizace

Energeticky vědomá modernizace budovy je nástroj ke snížení spotřeby energie (zejména tepla), potřebné pro provoz budovy. Jedná se o provedení optimální skladby opatření (ve stavební konstrukci, v technickém zařízení i v provozu a údržbě) při dodržení určité hierarchie provádění těchto opatření. Návrh opatření lze sestavit na základě energetického auditu při zohlednění a provedení nutné údržby stavby. Dostupnost finančních prostředků by neměla ovlivňovat výběr opatření, ale pouze jejich rozložení v čase.

     

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu