Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nákup a výroba energie

Liberalizace trhu s elektrickou energií přinesla odběratelům možnost vybrat si svého dodavatele a ovlivnit tak náklady vynaložené za nákup elektrické energie. Ovlivnit lze však pouze část nákladů, tedy cenu za silovou elektřinu. Ostatní položky, z nichž se skládá cena elektrické energie, již aktivně ovlivnit nelze, neboť tyto se odvíjí od místa připojení, tj. podle příslušné distribuční společnosti, do jejíž sítě je odběrné místo připojeno, a distributora si vybrat nelze. Odběratel však může změnit distribuční sazbu při splnění podmínek pro její přiznání, popř. může změnit velikost jističe, čímž je také částečně možné ovlivnit konečnou cenu elektrické energie.

Město Plzeň pro své odběry nákupuje elektrickou energii od r. 2011 centrálně. Toto administrativně zajišťuje Odbor vnitřní správy Magistrátu města Plzně, oddělení nákupu a vnitřní správy - kontakt: Bc. Zdeňka Němcová, tel. 37 803 2430.

Obdobně je od r. 2013 centrálně nakupován též zemní plyn. 

Podrobné informace o nákupu a výrobě energie jsou na stránkách Energetického regulačního úřadu. Zde lze nalézt též seznamy dodavatelů energie, kteří obdrželi licenci na prodej energie, a kalkulátor ceny elektrické energie pro porovnání různých dodavatelů či kalkulátor pro optimalizaci rezervované kapacity zemního plynu.

     

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu