Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energetické manažerství

Energetické manažerství je činnost zaměřená na trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetického zařízení se zřetelem na zachování minimální možné spotřeby energie. Spočívá v pravidelné registraci a vyhodnocování parametrů určujících spotřebu energie. Po srovnání se vyhodnotí příčiny diferencí spotřeby energií a provedou se opatření. Energetický manažer trvale ovlivňuje uživatele a vede ho k energeticky vědomému jednání. 

Výchozím podkladem pro energetické manažerství v budovách a energetickém zařízení by měl být energetický audit. V podmínkách města Plzně je třeba pod pojmem energetické manažerství chápat i správu energetické statistiky, tvorbu a naplňování územní energetické koncepce. 
 
 
PŘÍRUČKA ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ   (pdf, 1,7 MB)

PROGRAM SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V OBJEKTECH MĚSTA PLZNĚ   (doc, 61 kB)

PROGRAM SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V OBJEKTECH MĚSTA PLZNĚ - II. etapa   (doc, 67 kB)

VÝVOJ SPOTŘEB ENERGIÍ    - sledování spotřeb všech forem energie v objektech užívaných organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města  probíhá v rámci Programu snižování energetické náročnosti budov v majetku města od r. 2001. Přehled těchto budov a spotřeb je v sekci Interní informace.

ENERGETICKÉ DESATERO - 10 rad jak ušetřit energii (pdf, 65 kB)

ZHODNOCENÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V ZŠ   - zhodnocení najdete v sekci Interní informace

PREZENTACE NÁSTROJE NA PODPORU ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ VE ŠKOLÁCH   - podrobnosti najdete v sekci Interní informace

ENERG.ETICKÝ TERĆ  - popis (doc, 173 kB)

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O HOSPODÁRNÉM NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ - prezentaci školení najdete v sekci Interní informace

STRATEGIE ENERGETICKY VĚDOMÉ MODERNOZACE BUDOV -  byla prezentována v rámci semináře ke školení zaměstnanců, ukázka zpracování strategie je uvedena v sekci Interní informace

ENERG.ETICKÝ TERČ - terče pro jednotlivé budovy i výsledná tabulka jsou uvedeny v sekci Interní informace

Hospodárné užívání energie - prezentace

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu