Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Koncepční dokumenty

Koncepční řešení energetické politiky je základním faktorem úspěšné realizace strategických cílů energetického hospodářství. Základním dokumentem vyjadřujícím tyto cíle je Státní  energetická koncepce, kterou zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako otevřený dokument s výhledem na 25 let. Je založena na stejných pilířích jako energetická politika Evropské unie, tedy na zajištění ochrany životního prostředí, bezpečnosti dodávek energie a podpory konkurenceschopnosti ekonomiky.

Na státní energetickou koncepci navazuje územní energetická koncepce, která obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje a obce.

Přehled energetických koncepčních dokumentů města Plzně:

  ÚEKmP               Ostatní koncepční dokumenty    

 Akční plán k ÚEKmP

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu