Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Akční plány

 

Programy k uskutečnění ÚEKmP:

K uskutečnění záměrů územní energetické koncepce je nutné iniciovat některé aktivity zejména v oblasti informovanosti, v oblasti ekonomické (především formou dotací) a tam, kde to zákony dovolují, i v oblasti legislativní. Realizace akčních plánů je nutná z hlediska dosažení udržitelného rozvoje, zejména v oblastech, kde je třeba realizovat nové trendy a záměry, které jsou přínosem pro město. K naplňování Územní energetické koncepce města Plzně byl zpracován programový dokument Akční plán na období 2015 - 2040.

Akční plán - programový dokument  (pdf, 385 kB)                            Vyhodnocení plnění Akčního plánu 2020 (pdf 759 kB)

                                                                                                 

Dílčí opatření k naplňování ÚEKmP (konkrétní aktivity):

 Akční plán - Opatření 1.1 Realizace Programu snižování energetické náročnosti v budovách města Plzně - Strategie energeticky vědomé modernizace budov

 

 Akční plán - Opatření 1.2 Realizace opatření doporučených v EA

  • text (pdf, 524 kB)
  • příloha 1 (xlsx, 309 kB)  
  • příloha 2 - Dosud nerealizovaná opatření z EA (xlsx, 31 kB)  ...... přístupné po přihlášení do interní sekce
  • příloha 3 - Přehled doporučených opatření z EA (xlsx, 615 kB)  ...... přístupné po přihlášení do interní sekce 

 

 Akční plán - Opatření 1.3 Zdokonalování systému energetického řízení v objektech města Plzně

 

Akční plán - Opatření 1.5 Podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou

 

 Akční plán - Opatření 1.6 Úspory energie a ekologizace v dopravě zabezpečované městem Plzní 

 

Akční plán - Opatření 1.7 Nákup úsporných elektrospotřebičů na nákladově optimální úrovni

 

 Akční plán - Opatření 2.1 Prosazování záměrů Územní energetické koncepce města Plzně

 

Akční plán - Opatření 2.2 Přeměna zdrojů a topných systémů spalujících tuhá / kapalná paliva 

 

Akční plán - Opatření 2.3 Podpora energetického využívání odpadůa 

 

Akční plán - Opatření 2.4 Snižování negativních dopadů energetiky na životní prostředí města

 

 Akční plán - Opatření 5.1 Plzeň příkladem

  • text (pdf, 2212 kB)

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu