Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Zpráva o stavu EHmP

Zpráva o stavu energetického hospodářství města Plzně zpracovaná na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně v září 2021analyzuje energetické bilance, zejména pak dostupnost primárních energetických zdrojů na území města nutných k zajištění spolehlivé a bezpečné poptávky po energii.

Analýza spotřeby a výroby byla provedena u všech energetických systémů na území města Plzně. Celý dokument je k dispozici v sekci "Koncepční dokumenty", oddíl "Ostatní koncepční dokumenty".

 

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu