Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Na začátku letošního roku vyšla novela č. 3/2020 Sb. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Cílem zákona je zajištění souladu evropské a národní právní úpravy regulující oblast zvyšování energetické účinnosti a vytvoření prostředí pro zvyšování energetické účinnosti v souladu s cíli EU a národními cíli. Důvodem změny zákona byla náprava nesprávné implementace Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (podání žaloby na ČR pro nesprávnou implementaci) a změna požadavků vycházejících z aplikační praxe stávajícího znění.

Novela zpřesňuje vybrané definice, zejména pojem energetické hospodářství a ucelená část energetického hospodářství, energetický audit, budova s téměř nulovou spotřebou energie a Územní energetická koncepce. Dále zpřesňuje způsob zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce a jejího obsahu, mění ustanovení související se Státním programem na podporu úspor energie, kdy reaguje na schválenou dokumentaci programu pro nové programové období. Novela též mění udělování oprávnění energetických specialistů právnickým osobám, způsob naplňování průběžného aktualizačního vzdělávání energetických specialistů, zpracování energetických auditů, definici malého nebo středního podnikatele a upravuje povinnosti subjektů zpracovat energetický audit, nejsou-li klasifikovány jako „velký podnik“.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu