Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR

Priority energetického hospodářství města Plzně

 

 • Zajištění optimální dodávky energií
 • Snižování energetické náročnosti
 • Zvyšování energetické účinnosti
 • Dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií
 • Maximální využívání kombinované výroby, podpora kogeneračních zdrojů
 • Vyvážený mix zdrojů (diverzifikace zdrojů)
 • Zajištění energetické bezpečnosti a odolnosti města
 • Rozvoj síťové infrastruktury
 • Rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí, snižování emisní zátěže
 • Propagace správného nakládání s energií ve školách i u ostatních obyvatel města

 

Aktuality:

Bilance energetiky města Plzně

V září 2020 byl na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně zpracován dokument, jehož obsahem je shrnutí energetických dat za rok 2019.Více

Nové trendy v energetice

Po delším časovém odstupu bylo zpracováno 5. pokračování publikace Nové trendy v energetice 2020. Více

Hodnocení energetického hospodářství budov příspěvkových organizací města

Do sekce Energetické manažerství bylo přidáno hodnocení pomocí Energ.etického terče 2020 u budov plzeňských základních škol, mateřských škol a školních…Více

Starší aktuality

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu