Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Vyhodnocení plnění Akčního plánu

Akční plán k uskutečnění záměrů Územní energetické koncepce města Plzně byl zpracován, stejně jako samotná koncepce, na období 2015 - 2040. Akční plán rozpracovává naplňování cílů koncepce do 89 aktivit strukturovaných do 24 opatření a 5 prioritních oblastí.

Vyhodnocením plnění Akčního plánu provedeném v listopadu 2020 bylo zjištěno, že ze všech aktivit je více než 80 % hodnoceno jako plněno průběžně či splněno. Celé vyhodnocení lze nalézt v sekci Koncepční dokumenty.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu