Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Vyhodnocení energetického managementu administrativních budov ÚMO

Energetický management patří k základním stavebním kamenům v oblasti šetrného a hospodárného nakládání s energiemi a prostřednictvím úspor tak do jisté míry příznivě ovlivňuje také oblast životního prostředí. Hlavním cílem systematického provádění energetického managementu je dosažení hospodárného, spolehlivého a ekologicky šetrného provozu energetického hospodářství při zajištění všech energetických potřeb systému. Toho lze dosáhnout zajištěním odpovídajícího stavu všech provozovaných energetických zařízení, potřebného množství jednotlivých požadovaných forem energie, spolehlivosti jejich dodávek a jejich hospodárného užití, a v neposlední řadě i zajištění optimalizace lidských zdrojů potřebných pro provozování energetického hospodářství. U  administrativních budov je systém objektového energetického managementu založen zejména na měření a řízení dodávek jednotlivých forem energií a médií, na optimalizaci jejich spotřeby , na optimalizaci cenových tarifů nakupovaných energií, na vyhodnocování základních údajů spotřeb a jejich porovnávání.

Pro naplňování výše uvedeného je v  administrativních objektech úřadů plzeňských městských obvodů již od roku 2011 prováděno vyhodnocení a srovnání energetického hospodářství jednotlivých budov pomocí nástroje nazvaného Energ.etický terč. Nástroj pomocí 10 kritérií (formou srozumitelnou i laikům) hodnotí tepelně technické vlastnosti budovy, její energetickou náročnost a dopady jejího užívaní na životní prostředí, a v neposlední řadě také přístup organizace k problematice energetického manažerství a vzdělávání zaměstnanců v oblasti nakládání s energiemi.

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu