Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Úspory energií díky systému hospodaření energií

Energetické manažerství dle normy ČSN EN ISO 50001 bylo v budovách Magistrátu města Plzně implementováno v 2. pololetí roku 2015. Za přezkumový rok byl zvolen rok 2014, tedy poslední rok před zavedením Systému energetického manažerství (EnMS). Pro každý rok je pro jednotlivé budovy stanovována tzv. referenční spotřeba energie, což je hodnota očekávané spotřeby v daném roce. S těmito údaji je prováděno porovnání spotřeby.

V roce 2017 došlo ve většině magistrátních budov ke snížení spotřeb energie a vody , a to jak oproti přezkumovému roku 2014, tak i oproti předchozímu roku 2016(porovnávány jsou spotřeby přepočtené na srovnatelné klimatické podmínky). Z analýzy vyplývá, že u celkové spotřeby energie bylo dosaženo úspory oproti přezkumovému roku u 8 budov z 10. Největší snížení energetické spotřeby vykazuje budova Koterovská 162 (- 51 %), kde byla realizována řada energeticky úsporných opatření. Z porovnání roku 2017 s předchozím rokem 2016 vyplývá, že i zde je meziroční pokles spotřeby u 8 budov z 10, přičemž nejlepší vývoj je v budovách Koterovská 162 (- 12 %) a v komlexu budov radnice (- 12 %).

Celkem bylo v magistrátních budovách uspořeno oproti přezkumovému roku téměř 10 % veškeré spotřebované energie, což v teoretických nákladech představuje úsporu více než 180 tis. Kč. Ještě větší procentuální úsporu lze sledovat u spotřeby vody, kdy v roce 2017 bylo oproti přezkumovému roku 2014 uspořeno více než 20 %. Zde se jednalo o nákladové úspory v hodnotě více než 150 tis. Kč. Celkem tedy Magistrát města Plzně ve svých budovách ušetřil přes 330 tis. Kč. Z uvedeného je patrné, že zavedení systému hospodárného nakládání s energií a vodou přináší významné úspory finančních prostředků a je proto vhodné tento systém dále prohlubovat a zdokonalovat.

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu