Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Seminář Energetické manažerství v ZŠ

Seminář, který se uskuteční pro energetiky, správce nebo vedoucí pracovníky plzeňských základních škol, se bude konat dne 12. dubna 2018 v zasedací místnosti v budově Palackého nám. 6, Plzeň (2. patro). Zahájení semináře je plánováno na 9,00 hod. Seminář bude věnovaný zejména problematice hospodaření s energií v budovách plzeňských základních škol.

Program semináře

1/ zahájení semináře, prezentace vývoje spotřeb a hodnocení pomocí Energ.etického terče (včetně předání grafických a tabelárních výstupů)                                    

 2/ Energetické manažerství – norma ISO 50001, nová internetová aplikace
                                                                    
3/ Výběr elektrospotřebičů na nákladově optimální úrovni
 
4/ Představení některých pilotních projektů realizovaných v budovách města                    
                             
5/ Diskuse – výměna zkušenosti, dotazy
© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu