Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Přístup k hospodaření energií v administrativních budovách města

Základním předpokladem pro hospodárné nakládání s energií je zavedený systém energetického manažerství. U  administrativních budov je systém objektového energetického managementu založen zejména na měření a řízení dodávek jednotlivých forem energií a médií, na optimalizaci jejich spotřeby, na optimalizaci cenových tarifů nakupovaných energií, na vyhodnocování základních údajů spotřeb a jejich porovnávání. Na podporu zkvalitňování energetického manažerství administrativních budov města Plzně byl vytvořen nástroj, který byl poprvé využit v roce 2010. Od té doby je pomocí tohoto nástroje prováděno hodnocení jak v administrativních budovách Magistrátu města Plzně, tak v budovách úřadů městských obvodů. Energ.etický terč (E.ET), jak je nástroj nazýván, umožňuje jednoduché srovnávání jednotlivých budov a úrovně energetického manažerství jejich provozovatelů, a zároveň pomáhá při rozhodování o prioritách investic do modernizace budov a realizace energeticky úsporných opatření.

Cílem E.ET je neustálé zlepšování provádění energetického manažerství s důrazem na zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti, jejichž důsledkem je i pokles negativních vlivů energetiky na životní prostředí a snižování nákladů za energie. Vývoj hodnocení pomocí E.ET je dokladem účelnosti systematického provádění energetického manažerství v budovách a zařízeních města.

 Podrobnější výstupy E.ET 2020 jsou pro zainteresované k dispozici v sekci Energetické manažerství - Aktuální hodnocení, vyhodnocení za předchozí roky lze nalézt v archivu E.ET v téže sekci.

  

 

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu