Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Prezentace systému energetického managementu v Plzni

V rámci mezinárodního veletrhu AQUA-THERM PRAHA 2011 byl prezentován systém energetického managementu v Plzni.

Na semináři "Energetický management pro města a obce" konaném dne 24. 11. 2011 v rámci mezinárodního veletrhu AQUA-THERM PRAHA 2011 byl prezentován systém energetického managementu v Plzni. Seminář určený pro veřejnou správu, municipality, energetické společnosti a odbornou veřejnost, jehož cílem bylo seznámit zástupce měst a obcí s principy energetického managementu a s aktuálními možnostmi a trendy v oblasti úspor energií, pořádala společnost  PORSENNA o.p.s za finanční podpory MPO v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 – Program EFEKT. Kromě aktuálních informací o novele zákona o hospodaření energií a dalších odborných přednášek z oblasti energetiky, byl na semináři prezentován projekt města Plzně na podporu zkvalitňování energetického managementu s názvem Energ.etický terč. Plzeňské zkušenosti s využitím tohoto nástroje energetického managementu vzbudily zájem zástupců některých měst.

 FOTO

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu