Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Přehled elektrovozidel

Pro potřeby organizačních složek a příspěvkových organizací města Plzně byl vytvořen přehled elektrických a hybridních vozidel dostupných na trhu v 1. pololetí 2018. Dokument přináší základní informace o rozšiřující se nabídce elektrovozidel, o jejich cenách i o souvisejících problémech.

Dokument byl zpracován včetně ekonomického posouzení vybraných typů . Ekonomická rozvaha byla provedena ve dvou variantách: bez dotace i se státní dotací, kterou je možné v současné době na pořízení elektromobilu získat. Dokument by měl usnadnit rozhodování při nákupu nových vozidel.

Celé znění dokumentu, který je součástí naplňování akčního plánu 1.6 k Územní energetické koncepci města Plzně, je uloženo v Interní sekci pod Energetickou navigací v oddílu Realizovaných energeticky úsporných opatření, tedy zde.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu