Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

Jednou z prioritních oblastí Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 je vzdělávání a osvěta v oblasti hospodaření energií. Cílem opatření 5.1 je realizovat takové projekty a aktivity, které mohou být ostatním subjektům na území města vzorem.

V rámci tohoto opatření jsou vyhledávány projekty, jejichž realizací jsou na majetku města demonstrovány vzorové postupy vedoucí k naplňování Územní energetické koncepce města Plzně. Příklady energeticky úsporných opatření hodných následování jsou řazeny do pěti skupin podle typu přínosu. Aktivity, které mohou sloužit k inspiraci nejen organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města, ale též všem subjektům působícím na území Plzně, budou postupně doplňována tak, jak budou vyhodnocovány přínosy realizovaných opatření. Dokument naleznete zde.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu