Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Opatření Akčního plánu 5.1 - Plzeň příkladem

Do opatření 5.1 Akčního plánu k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 byla doplněna dvě nová opatření, která mohou být ostatním subjektům na území města vzorem.

Prvním doplněným opatřením (B/4) je instalace moderní dopravní světelné signalizace. S osazováním této technologie na křižovatkách města Plzně začala Správa veřejného statku města Plzně v roce 2018 a do července 2021 bylo osazeno 16 světelně signalizačních zařízení. Zařízení vykazuje kromě vysoké provozní spolehlivosti a bezpečnosti také značné energetické úspory. Druhým opatřením (C/4) je realizace solární přípravy teplé vody a tepla pro přitápění v pavilonu kopytníků v ZOO Plzeň.

Podrobnější informace k těmto realizacím, včetně vyhodnocení jejich přínosů, naleznete zde.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu