Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Opatření Akčního plánu 1.5 - Podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou

Jednou z aktivit k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 je opatření 1.5 - Podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou. Opatření je zahrnuto pod prioritní oblast 1) Efektivní využívání energie.

V rámci tohoto opatření jsou demonstrovány možnosti významné redukce energetických nároků u objektů různého účelu bez nutnosti (významně) vyšších investic, a to primárně u projektů realizovaných z prostředků města. Součástí dokumentu je ukázka vzorových projektů budov (z různých uživatelských sektorů), a to jak projektů hrazených z veřejných prostředků, tak projektů realizovaných jinými investory. Znění dokumentu (AP k ÚEKmP opatření č. 1.5 - vzorové nulové budovy) naleznete zde.

 Další část opatření prezentuje požadavky na rekonstrukci a výstavbu nových budov, technologická zařízení umožňující snížení jejich energetické náročnosti a příklady toho, co by znamenalo přeměnit městské budovy do tzv. nulového standardu. Součástí dokumentu je i zjednodušený výpočet ekonomické náročnosti nulových budov a výpočet fotovoltaického systému.

 Dokument AP k ÚEKmP opatření č. 1.5 - energetická a investiční náročnost budov

Příloha 1 - výpočty k fotovoltaickému systému

Příloha 2 - výpočet investiční náročnosti nulového domu

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu