Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Opatření Akčního plánu 1.2 - Realizace opatření doporučených v EA

Mezi aktivity k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 patří opatření 1.2 - Realizace opatření doporučených v energetických auditech. Opatření je zahrnuto pod prioritní oblast 1) Efektivní využívání energie.

V rámci tohoto opatření byla vytvořena databáze všech energetických opatření doporučených v provedených energetických auditech budov a zařízení v majetku města Plzně, která umožní efektivnější plánování realizace dalších opatření vedoucích ke snižování provozních nákladů objektů užívaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi.  Znění dokumentu naleznete zde.

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu