Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Opatření 1.6 Akčního plánu - ekologizace dopravy

Pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 byl vypracován Akční plán, který shrnuje jednotlivé aktivity k uskutečnění cílů ÚEKmP. Jedním z opatření zahrnutých pod prioritní oblast 1) Efektivní využívání energie, je opatření 1.6 - Úspory energie a ekologizace v dopravě zabezpečované městem Plzní.

Toto opatření, jehož cílem je podpořit využívání ekologických paliv, zejména ve veřejné dopravě, a snížit spotřebu energie na provoz vozidel v majetku města Plzně, bylo rozpracováno v dokumentu, který zahrnuje též výpočtový nástroj pro posuzování alternativních pohonů. Součástí dokumentu je i popis zásad hospodárné jízdy, tzv. ecodriving. Znění dokumentu i výpočtový nástroj naleznete zde.

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu