Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nové trendy v energetice

Po delším časovém odstupu bylo zpracováno 5. pokračování publikace Nové trendy v energetice 2020.

Dokument, který byl zpracován jako jedna z aktivit v rámci Akčních plánů k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně, mapuje posun v již dříve popsaných trendech a uvádí i novinky v oblasti energetiky a alternativních pohonů motorových vozidel.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu