Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nominace Plzně do Evropské ligy obnovitelné energie

Město Plzeň bylo za své aktivity na poli rozvíjení obnovitelných zdrojů energie jako vítězné sídlo soutěže Solární liga ČR v kategorii velkoměst vybráno mezinárodní porotou projektu Evropská liga obnovitelné energie (RES champions league) k ocenění i v rámci vyhlašování výsledků 1. ročníku Evropské ligy (opět v kategorii velkoměst nad 100 000 obyv.). Slavnostní vyhlášení "evropských šampiónů OZE" se bude konat ve francouzském Dunkerque dne 19. května.

Semifinále 1. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie (RES champions league – viz: www.res-league.eu) se odehrála ve všech národních ligách v první půli dubna jako součást tzv. knockout fáze. Jejich cílem bylo ve stylu play-off závěrečné poměřování úrovně obecních projektů udržitelné energetiky z čela jednotlivých kategorií. Zde už nešlo jen o souboj na základě bodů za plochu či výkon solárního či biomasového zdroje, jak je tomu v soutěži české i evropské během roku, ale posuzována byla též místní energetická politika i aktivity zástupců municipalit na poli ekologické energetiky a úspor energie, a to v oblastech:

• osobní vliv klíčových představitelů města či obce na rozvoj této oblasti
• míru uplatnění instalací OZE na veřejných budovách a ve službách sídla
• podnětnost místní, zejména energetické politiky 
• informační a osvětové aktivity pro (nejen) místní zájemce o OZE 
• míra dynamiky a inspirativnosti místních aktérů pro lokalitu či region .

Semifinále proběhla ve všech národních ligách evropské sítě, jejímiž členy jsou Bulharsko, ČR, Francie, Německo, Maďarsko, Polsko a v samém závěru soutěže před závěrečným hvizdem ročníku (31. března) též přistoupivší Itálie. Potíž byla v tom, že porota EUligy pro závěrečnou fázi už nerozlišovala solární ligu a „wood ligu“, ale v zájmu snahy dobrat se redukovaného počtu „šampiónů OZE“ pracovala krom souhrnné kategorie už jen s kategoriemi dle velikosti sídel, přičemž do konečné licitace o medaile v každé z nich mohla každá země nominovat jen jediného zástupce. 

 Při poradě týmu projektu EU-ligy 15. dubna v Krakově pak národní reprezentanti ze semifinále soutěžili mezi sebou. K tomuto datu porota složená z partnerů projektu - mezi něž patří odborníci v oblasti energetiky, ekologických nevládních organizací, sdružení obcí a odborní novináři - podrobně analyzovala faktografické vizitky semifinalistů a po zevrubné diskuzi hlasováním stanovila pořadí (zlaté, stříbrné a bronzové medaile) v každé evropské divizi. 

 


   

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu