Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Návrh aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně

V letošním roce byl zpracován návrh aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 až 2040.

Na našich internetových stránkách lze nalézt text návrhu aktualizace ÚEKmP k případnému připomínkování. To bude ukončeno 7.9.2015 v 8,00 hod. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel. Připomínky shromažďuje Odbor správy infrastruktury (viz kontakty).

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu