Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nákup úsporných spotřebičů

Nákupem vhodných elektrospotřebičů je možné výrazně ovlivnit spotřebu elektrické energie v budově (až o desítky procent), proto je třeba jejich nákupu věnovat zvýšenou pozornost.

Nové elektrospotřebiče by se měly pořizovat s přihlédnutím k jejich energetické náročnosti v závislosti na četnosti užití i pořizovací ceně, což není vždy úplně snadné.

Prezentované opatření 1.7 Akčního plánu k Územní energetické koncepci města Plzně na období 2015 - 2040, zpracované pracovníky  Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, řeší problematiku nákupu elektrospotřebičů na nákladově optimální úrovni. Toto opatření obsahuje mj. i naprogramované soubory (včetně modelových příkladů), které mohou výběr elektrospotřebičů usnadnit.

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu