Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nabytí účinnosti vyhlášky

Dne 10. června 2019 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2019.

Touto vyhláškou se zrušují:

  • obecně závazná vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně,
  • obecně závazná vyhláška č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně,
  • obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně ve znění vyhlášky č. 9/2003,
  • obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně, ve znění vyhlášek č. 9/2003 a č. 5/2008.

 

 Znění vyhlášky

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu