Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Kontrola kotlů a klimatizací

12. července 2013 vyšly ve Sbírce zákonů ČR nové vyhlášky č. 193/2013 Sb. a 194/2013 Sb.k problematice kontrol kotlů a klimatizací, které zároveň ruší původní vyhlášky č. 276/2007 Sb. a 277/2007 Sb.

Významnou změnou, kterou nové vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR přináší, je četnost povinných kontrol kotlů a klimatizací. Tyto kontroly může provádět pouze  energetický specialista s oprávněním od MPO. Podrobnější informace jsou k dispozici zde, celé znění vyhlášek naleznete ve Sbírce zákonů - částka 81.

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu