Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Klíčová priorita 2 Akčního plánu k naplňování ÚEKmP

Mezi aktivity k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 patří opatření k naplnění klíčové priority 2 - Zmírnění environmentálních dopadů spojení s užitím energie.

Zmírňování environmentálních dopadů v oblasti energetiky musí být nedílnou součástí všech aktivit města. Opatření vedoucí k naplnění této priority jsou zaměřená na snižování environmentální zátěže z energie, jejíž spotřeba je nezbytná pro zachování funkcionalit města. Pro naplnění této priority byla doporučena opatření zaměřující se na přeměnu  zdrojů a topných systémů spalujících tuhá resp. kapalná paliva, na podporu energetického využívání odpadů a na aktivity, které mohou napomoci snižovat negativní dopad energetiky na životní prostředí města. Opatření 2.1 až 2.4, která byla zpracována v období říjen 2020 - únor 2021 naleznete v sekci Koncepční dokumenty - Akční plány.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu