Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Hodnocení energetického hospodářství budov příspěvkových organizací města

Do sekce Energetické manažerství bylo přidáno hodnocení pomocí Energ.etického terče 2020 u budov plzeňských základních škol, mateřských škol a školních jídelen.

Jedná se o hodnocení spotřeb energií a vody, tepelně technických vlastností budov a přístupu jejich uživatelů k energetickému manažerství. Hodnocení je prováděno každoročně, včetně meziročního porovnání. Bližší informace o Energ.etickém terči jsou uvedeny v kapitole Metodika tvorby E.ET a podrobnosti k hodnoceným skupinám budov jsou v kapitolách Aktuální hodnocení E.ET a Archiv E.ET.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu